Disclaimer

Alle aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan ​​als gevolg van toegang tot en gebruik van www.cramm.nl wordt nadrukkelijk door Cramm Yachting Systems BV verwezen van de hand. Er wordt geen garantie gegeven voor de foutloze en ononderbroken werking van de site. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie die op de site is gepubliceerd of waarop de site toegang geeft.

Cramm Yachting Systems B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie en / of aanbevelingen die zijn gepubliceerd op www.cramm.nl of naar welke toegang via de site wordt verstrekt. Wijzigingen kunnen worden aangebracht aan deze informatie en deze aanbevelingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle gegevens die op de site worden getoond, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en / of andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele wijze overdraagbaar aan personen of rechtspersonen die toegang hebben tot de site. De gebruiker van www.cramm.nl mag de informatie op de site niet reproduceren, wijzigen, verwijderen, doorgeven, verspreiden of ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cramm Yachting Systems BV.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, die niet eigendom zijn van Cramm Yachting Systems B.V., zijn alleen opgenomen voor de informatie van de gebruiker van de site. Cramm Yachting Systems B.V. geeft geen enkele aansprakelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.